به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهربابک؛ صبح امروز شریفی فرماندار شهربابک به مناسبت 17 مرداد ماه روز خبرنگار از نشریات و هفته نامه های شهرستان بازدید نمود.
شریفی در جمع کارکنان هفته نامه ی بابک زمین از تلاش صادقانه و دلسوزانه ی آنها تشکر نمود و بیان داشت: مردم شهربابک شیفته ی خبرهای ناب بابک زمین هستند که نشات گرفته است از عشق و علاقه ای است که شما به این آب و خاک دارید.
وی افزود: شما با خبرهای خوب و پیگیری مسائل، امید را به جامعه تزریق میکنید.
شریفی از خبرنگاران به عنوان جهادگران نام برد که در راه پیگیری امورات مردم و احقاق حق جامعه می جنگند و با سلاحی به تقدس و قدرت قلم و فکرشان مردم و مسئولین را برای شناخت و رفع مشکلات به هم پیوند می دهند.
ایشان عامل موفقیت این هفته نامه را دوستی و صمیمیت بین کارکنانش دانست.
فرماندار شهربابک مشکل جامعه ی امروز را اشتغال و اقتصاد خواند و تلاش مسئولین را برای اشتغال زایی و رفع مشکلات ضروری دانست.
وی اظهار امیدواری کرد که با راه اندازی پروژه های مس بخشی از مشکلات اشتغال شهرستان برطرف خواهد شد.
محمدرضا شریفی در ادامه بازدیدشان در جمع کارکنان هفته نامه نگین بابک و ماه نامه پسین آباد حضور یافت و از زحمتهایی که برای خبر رسانی و آگاهی جامعه بر دوش کشیده اند تقدیر نمود.
وی رسانه را عاملی موثر در بحث مسائل اجتماعی معرفی کرد و افزود: نشریات یکی از عواملی است که اطلاعات عمومی و اجتماعی جامعه را رشد می دهد و به فرهنگسازی در جامعه کمک میکند.
شریفی تاکید نمود: نشریات میتوانند با نهادینه نمودن فرهنگ های شایسته و ایجاد انگیزه در جامعه و در راه پیشرفت فرهنگی و اقتصادی شهرستان تاثیر بسزایی داشته باشند.
در پایان این دیدار، فرماندار شهربابک با اهداء هدایائی از زحمات خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان تقدیر به عمل آورد.